سیاستهای کاری سیرنگ با تبعیت از اصول کسب و کار وزارت صنایع و معادن و اتاق بازرگانی ایران تعیین شده و مشتری مداری در رقابتی سالم را سرلوحه خود قرار داده است . افزایش مداوم کیفیت و کمیت تنوع محصولات با استفاده از بروز ترین تجهیزات صنعت نساجی جهان و بهترین مواد اولیه موجود در بازار داخل کشور , مسیری است که شرکت سیرنگ به عنوان هدف در آن گام بر می دارد .