تنوع محصولات شرکت سیرنگ در حوزه ی نساجی , ما را مفتخر به آشنایی با هزاران مشتری محترم و کسب و کارهای آنها کرده است و از این بابت بر خود می بالیم . مشتریان ما شریک تجاری ما هستند و این تنها یک شعار نیست . از تولید و توسعه محصولات تا ارائه نهایی آن بر اساس نظر مشتری می باشد . همچنین ذکر این موضوع حائز اهمیت است که قیمت گذاری محصولات این شرکت بسته به افزایش یا کاهش قیمت مواد اولیه در حال تامین از پتروشیمی کشور شناور است .