واحد کنترل کیفیت : نخ به عنوان اولین محصول تولیدی در یک کارخانه نساجی و به عنوان ماده اولیه اساسی در ادامه فرآیند تولید منسوجات از اهمیت بسیاری برخوردار است.

از این رو هرچه تولیدکننده نخ روی کیفیت محصول تولیدی سرمایه گذاری کند، فروش و ارزش افزوده بیشتری را به دنبال خواهد داشت.

معرفی واحد کنترل کیفیت شرکت سیرنگ

کنترل کیفیت

واژه‌ی کنترل به معنای استفاده از تمامی روش‌ها برای ارزیابی کیفیت استاندارد محصول است .

واحد کنترل کیفیت شرکت سیرنگ درواقع با هدف نظارت بر فرایند تولید محصول و اطمینان از تولید محصولی با استانداردهای از قبل تعیین‌شده و کم‌ترین انحراف معیار در حال انجام وظیفه می باشد.

محصول تولیدی می بایست بتواند به ‌سادگی رضایت کامل مصرف کننده را پس از فروش جلب نماید و همچنین

روز به روز بر میزان فروش محصولات تولیدی بیفزاید . به‌منظور ارزیابی سطح کیفی محصول، استانداردهای دقیقی

مورداستفاده قرار می گیرد . انحراف معیاری منطقی نسبت به استانداردهای از قبل تعریف‌شده، تعیین گردیده است.

محصولات نامنطبق با استاندارد های تعریف شده، توجه به نوع عیوب آن ها به صورت تفکیک شده بسته بندی می گردد

که با توجه به کاربرد نهایی آنها می تواند از میزان اهمیت عیوب بکاهد.

واحد کنترل کیفیت شرکت تعاونی تولیدی نخ سیرنگ

بر همین اساس واحد کنترل کیفیت می بایست به عوامل موثر در کیفیت انواع نخ و همچنین سیستم­های اندازه گیری این عوامل که شامل موارد زیر است بپردازد :


عوامل موثر در کیفیت انواع نخ

  • نمره : اولین و مهمترین فاکتور در تعیین کیفیت نخ که نشاندهنده ظرافت نخ می باشد
  • استحکام : مقاومت نخ تا حد پارگی در حداکثر نیروی ممکن
  • درصد ازدیاد طول: افزایش نسبی طول نخ تا حد پارگی در حداکثر نیروی ممکن
  • درصد جمع شدگی : میزان کاهش طول تحت عملیات حرارتی یا آب جوش
  • درصد روغن : میزان روغن قرار گرفته روی نخ
  • درصد تاب : فاکتوری مهم در کیفیت نخ که به صورت همزمان ظرافت و استحکام را تحت تاثیر قرار می دهد
  • اینترمینگل : تعداد گیرش نخ که بستگی به نوع مصرف نهایی دارد
  • کیفیت ظاهری محصولات : اعم از همانندی رنگ ، پارگی فیلامنت، پرز، شکستگی دوک نخ، لکه چربی یا روغن، پیچش نامنظم، ریزش نخ , عدم وجود نخ رزرو و …

یکی از مهمترین وظایف فرایند تولید محصول این است که محصولات را به سطح کیفی مناسب رسانده

و تولید آنها در همان سطح ادامه دهد. بنابراین در صورت نامنطبق بودن این ویژگی ها با استانداردهای تعریف شده،

در اولین فرصت ممکن عیوب رفع گردیده و نخ های خارج از استاندارد به صورت کاملا تفکیک شده، جداگانه بسته بندی

و بر اساس درجه بندی کیفی به درخواست مشتریان به فروش می رسند .

همچنین درجه بندی محصولات در پروسه کنترل کیفیت باعث سهولت انتخاب توسط مصرف کننده میشود.

شایان ذکر است که سیاستهای مدیریتی شرکت سیرنگ توجه ویژه ای به مطلوبیت کیفی محصولات تولیدی بر اساس استانداردهای جهانی

و نیاز روز مصرف کننده دارد .